Kotly ATTACK - výrobca tepelnej techniky, kotly na drevo, pelety, plyn a elektrinu

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM 2018

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré sú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam.

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:
1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
2. veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
3. slnečné kolektory (výroba tepla);
4. kotly na biomasu (výroba tepla);
5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

Podpora inštalácie zariadení je v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Viac informácií nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Harmonogram 2018

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od mája 2018 budú zverejnené s časovým predstihom.

Kolá sú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina 1 650 000 581 588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1163 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 350 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotly
na biomasu*
2 350 000 1567 12.4.2018 13.6.2018
22. 10.4.2018** elektrina 1 650 000 581 10.5.2018 10.7.2018
23. 17.4.2018** teplo 2 350 000 1163 17.5.2018 17.7.2018
od 5/2018 teplo 2 850 000***
Spolu 770 000 13 200 000


Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. 

* Alokácia bola aktualizovaná 11.4.2017 – podľa osobitných podmienok 7. kola z 800 000 € na 1 000 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

** Alokácia bola aktualizovaná 9.5.2017 – podľa osobitných podmienok 9. kola z 650 000 € na 900 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

*** Alokácia bola navýšená zo 450 000 € o sumu, ktorá bola pôvodne vyčlenená na kolo určené pre fotovoltické panely s plánovaným dátumom vyhlásenia 13.6.2017. Kolá boli zlúčené. Termín vyhlásenia je 11.7.2017.

1 Hodnota vydaných poukážok v 10. kole bola 1 091 114, alokácia 1 200 000 € nebola vyčerpaná.

V tabuľke nižšie nájdete výrobky ATTACK, na ktoré sa vzťahuje dotačný program Zelená domácnostiam.

Výrobca zariadenia  Výrobný typ zariadenia Výkon (kW) Špecifikácia zariadenia Účinnosť (%)
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 15 LAMBDA 15 na splyňovanie dreva 91,2
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 15 PROFI 15 na splyňovanie dreva 91,1
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 15 STANDARD 15 na splyňovanie dreva 91,1
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 COMBI Pellet
(kombinovaný splyňovanie dreva + pelety)
30 na pelety 90,3
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 LAMBDA 25 na splyňovanie dreva 90,1
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 PROFI 25 na splyňovanie dreva 90,5
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 25 STANDARD 25 na splyňovanie dreva 90,5
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 COMBI Pellet 30 na pelety 90,48
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 LAMBDA 30 na splyňovanie dreva 90,6
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 PROFI 30 na splyňovanie dreva 90,4
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 30 STANDARD 30 na splyňovanie dreva 90,4
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 COMBI Pellet 30 na pelety 90,21
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 LAMBDA 35 na splyňovanie dreva 90,2
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 PROFI 35 na splyňovanie dreva 90,25
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 35 STANDARD 35 na splyňovanie dreva 90,25
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 COMBI Pellet 40 na pelety 91,2
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 LAMBDA 40 na splyňovanie dreva 90,4
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 PROFI 40 na splyňovanie dreva 90,3
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 40 STANDARD 40 na splyňovanie dreva 90,3
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 COMBI Pellet 45 na pelety 90,7
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 LAMBDA 45 na splyňovanie dreva 90,45
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 PROFI 45 na splyňovanie dreva 90,15
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 45 STANDARD 45 na splyňovanie dreva 90,15
ATTACK s.r.o. ATTACK DPX 50 COMBI Pellet
(kombinovaný splyňovanie dreva + pelety)
50 na pelety 90,2
ATTACK s.r.o. ATTACK FD 25 Automat Pellet 19,18 na pelety 90,72
ATTACK s.r.o. ATTACK FD 26 PELLET 30 na pelety 87,64
ATTACK s.r.o. ATTACK FD 42 PELLET 30 na pelety 87,98
ATTACK s.r.o. ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus 30 na pelety 90,6
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 20 LAMBDA 20 na splyňovanie dreva 91,75
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 20 PROFI 20 na splyňovanie dreva 91
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 25 LAMBDA 25 na splyňovanie dreva 91,55
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 25 PROFI 25 na splyňovanie dreva 90,6
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 30 LAMBDA 30 na splyňovanie dreva 91,3
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 30 PROFI 30 na splyňovanie dreva 90,5
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 35 LAMBDA 35 na splyňovanie dreva 90,25
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 35 PROFI 35 na splyňovanie dreva 90,1
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 40 LAMBDA 40 na splyňovanie dreva 91,2
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 40 PROFI 40 na splyňovanie dreva 90,6
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 45 LAMBDA 45 na splyňovanie dreva 90,35
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 45 PROFI 45 na splyňovanie dreva 90,25
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 50 LAMBDA 50 na splyňovanie dreva 90,2
ATTACK s.r.o. ATTACK SLX 50 PROFI 50 na splyňovanie dreva 90,4
ATTACK s.r.o. ATTACK WOOD&PELLET 25
(kombinovaný splyňovanie dreva + pelety)
30 na pelety 90,2
ATTACK s.r.o. ATTACK SOLARTHERM HSA 200 1,269 plochý -
ATTACK s.r.o. ATTACK VAKUUMTHERM VK10 0,907 trubicový -

Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o