ATTACK WOOD & PELLET 25
ATTACK WOOD & PELLETATTACK WOOD & PELLETATTACK WOOD & PELLETATTACK WOOD & PELLETPríklad inštalácie s kotlom ATTACK WOOD & PELLETUkážka komplexného riešenia ATTACK

ATTACK WOOD & PELLET

93% efektivita
 • Inovatívny ekologický a vysoko účinný kotol – maximálne pohodlie zákazníka
 • Vysoká účinnosť spaľovania kotla až 90,5 % (drevo) / 90,4 % (pelety)
 • Moderná elektronika vybavená Lambda sondou
 • Grafický a jednoducho čitateľný 5,7-palcový farebný dotykový displej
 • Automatické čistenie turbulátorov a peletkovej komory – najvyšší komfort čistenia
 • Pri dreve doba horenia na plný výkon až 6 hodín
 • Automatický prechod z prevádzky na drevo na prevádzku na peletky – flexibilná voľba paliva
 • Veľmi nízke prevádzkové náklady
 • Vysoko kvalitné komponenty – overená kvalita
 • Vysoká životnosť
 • Viacstupňový koncept bezpečnosti – príjemný pocit bezpečia
 • Nadštandardný objem nakladacej komory
 • Spoľahlivé sledovanie prítomnosti plameňa pomocou fotobunky
 • Možnosť spustenia, sledovania, ovládania a vypnutia kotla cez internet a pomocou
  aplikácie v smartfóne
 • Schopnosť uchovať aktuálny čas aj nastavené parametre aj po výpadku prúdu
 • Možnosť ovládania externým termostatom
 • Možnosť doplnenia externých modulov na ovládanie akumulačnej nádrže, vykurovacích okruhov vrátane podlahového vykurovania, okruhu TÚV, solárneho okruhu, a spínanie iného automatického kotla
 • Prístup k servisným nastaveniam pomocou kódu
Inovatívny ekologický kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET je schopný spaľovať niekoľko druhov palív, predovšetkým mäkké a tvrdé drevo, brikety a peletky. Kotol je vhodný na vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.

Kotol je vybavený odťahovým ventilátorom a horizontálnym odvodom spalín z nakladacej komory, ktorý pri otvorení dvierok odvedie dym do komína, čím sa zabezpečuje čisté a bezprašné prostredie v kotolni. Rozkurovanie v kotle je zjednodušené pomocou stredných dvierok. Stačí komoru naložiť doplna a zapáliť priestor pri stredných dvierkach – rozkúrenie môže byť hotové už do 10 minút bez akéhokoľvek dymu. Vysokú precíznosť procesu spaľovania zabezpečuje moderná elektronika vybavená Lambda sondou, schopná regulovať výkon kotla a nastaviť množstvo užitočných parametrov.

Proces spaľovania peletiek zabezpečuje horák vyrobený z najkvalitnejšiej dostupnej žiaruvzdornej ocele na trhu. Jeho prevádzka je plne automatická. Teleso kotla je zvarené z vysokokvalitnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm, čo zaručuje jeho dlhú životnosť. Materiál žiarobetónových tvaroviek je z vysokokvalitného žiarobetónu spevneného žiaruvzdornou výstužou. Navyše, najnamáhanejšia tryska je chránená špeciálnou žiaroliatinou, ktorá nepodlieha opotrebeniu ako žiarobetón a tým predlžuje celkovú životnosť kotla. Čistenie kotla je veľmi jednoduché a nenáročné. Turbulátory a peletková spaľovacia komora sú čistené automaticky. Elektroniku kotla je možné rozšíriť o prídavné moduly, schopné ovládať akumulačnú nádrž, zmiešavacie okruhy, zásobník TÚV, solárne panely, a iné zdroje tepla. Stav kotla je možné kontrolovať cez pripojenie na internet pomocou LAN, ako aj prostredníctvom smartfónu. Elektronika dokáže poskytnúť aj mesačný záznam prevádzkových informácií.

Bezpečnosť kotla

Kotol je vybavený integrovaným dochladzovacím okruhom, ktorý sa napája na vodovodný rozvod a v prípade prehriatia kotla zabezpečí jeho bezpečné ochladenie.

Ďalším dôležitým prvkom bezpečnosti je havarijný termostat, ktorý v prípade prehriatia odstaví prívod elektrickej energie do všetkých elektrických prvkov kotla, okrem čerpadla, aby mohlo k schladeniu kotla dôjsť čo najrýchlejšie.

Ak sa kotol prehreje, elektronika na to užívateľa upozorní zvukovým hlásením. Ak je kotol prevádzkovaný v peletkovom režime, dokáže uzamknúť hlavné dvere pomocou elektrozámku, aby sa nemohlo stať, že užívateľ nechá dvierka pootvorené.

Proti spätnému horeniu horáka je kotol chránený dvojnásobne, a to veľmi účinným turniketovým podávačom, ktorý mechanicky oddeľuje palivo od horáka a samozhášacou hadicou.

Vysokoúčinné spaľovanie

Kotol dosahuje mimoriadne vysokú účinnosť, presahujúcu 90,5 % pri dreve a 90,4 % pri spaľovaní peliet, aj vďaka vertikálnemu rúrovému výmenníku s nadštandardnou teplovýmennou plochou a špeciálnymi turbulátormi, ktoré sú poháňané automaticky. Takto sa zabezpečí deklarovaná účinnosť v celej dobe životnosti kotla.
Rozsah výkonu – drevo 12,5 – 25 kW
Rozsah výkonu – pelety 9 – 30 kW
Objem nakladacej komory 160 l
Šírka x výška x hĺbka 951 × 1 604 × 1 207 mm
Šírka kotla bez opláštenia 760 mm
Účinnosť drevo 90,5 %
Účinnosť peletky 90,4 %
Max. dĺžka polien 560 mm
Teplota spalín 150 ⁰C
Predpísaný ťah komína 25 Pa
Hmotnosť kotla 840 kg
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o