Stacionární kondenzační kotle

Nástěnný kondenzační kotel ATT ACK KZT SOLAR Plus s moderním designem, vybavený pokrokovou technologií, se zvýšenou spolehlivostí a kvalitou konstrukce. Disponuje vrstvenou akumulací s řízením solárního zařízení a dvěma topnými zónami . Má kompletní vestavěný solární systém včetně řídící jednotky, 180 litrové nádrže na TUV a oběhových solárních čerpadel. Stačí k němu hydraulicky připojit solární kolektory . Jde o tepelný plynový kotel s uzavřenou komorou pro vytápění na přípravu teplé užitkové vody s vysokým výkonem kondenzace a nízkými emisemi výfukových plynů, na zemní plyn nebo LPG a vybaven mikroprocesorovým řídícím systémem. Těleso kotle se skládá z laminovaného výměníku tepla z hliníku a keramického hořáku , který je vybaven elektronickým zapalováním s kontrolou ionizačního plamene, s modulací otáček ventilátoru a modulovaným plynovým ventilem .

Kotel je určen pro připojení jednoho nebo více solárních kolektorů, které se používají na přípravu teplé užitkové vody. Na zařízení je integrován speciální solární zásobník a pokročilý obvod se solárním čerpadlem, s různou rychlostí, která vám umožní maximalizovat úspory z panelu solárního systému. Pokud jde o přípravu teplé užitkové vody pro vytápění. Kotel je standardně vybaven dvojitým vnitřním oběhem, který umožňuje současnou správu dvou nezávislých topných zón: zóna nízké teploty ( podlaha) a zóna vysoké teploty (radiátory, ohřívače ručníků).


Přednosti stacionárních kondenzačních kotlů

  • Akumulace užitkové vody v skloporcelánovej vrstvené 180 l nádrži s cirkulací as termostatickým ventilem na výstupu
  • Hydraulický okruh s třemi rychlostmi čerpadel a elektronická regulace pro kombinaci s dvěma topnými okruhy pro vysokoteplotní a nízkoteplotní režim
  • Užitný okruh s hydraulickou skupinou a elektronickou regulací pro spolupráci se solárními kolektory
  • Sonda solárních kolektorů včetně
  • Modulační čerpadlo solárního okruhu
  • Jedno zařízení pro řízení dvou směšovacích okruhů, pro přípravu TUV a pro kompletní řízení jednoho nebo více solárních kolektorů integrovány do okruhu teplé užitkové vody
Zobrazený počet: 244896
Seřadit podle výkonu: výkon Seřadit podle objemu: výkon
Způsob zobrazení: S obrázkyTabulka s obrázky
Produkty
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o