Rúrový výmenník s turbulátormi - DPX 6000

Up to 91% Efficient Nová rada kotlov ATTACK DPX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny - voda. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyšší prestup tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vyhrievanej vody.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla rady ATTACK DPX je 90%. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietajúcich sa v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo. 

ECO CO2Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom. Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je v priebehu prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10% O2. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na pevné palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií v CO spalinách, než je povolený limit. Turbulátory zároveň slúžia k vyčisteniu výmenníka, teda udržiavajú ho čistý, pričom výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre - vysokú účinnosť. 


Modifikácie splyňovacích kotlov ATTACK DPX

Splyňovací kotol ATTACK DPX je vybavený štyrmi typmi regulácie: STANDARD, PRO, LAMBDA.
  • ATTACK DPX STANDARD

Splyňovací kotol ATTACK DPX Standard je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom.


ATTACK DPX STANDARD – ovládací panel


  • ATTACK DPX PROFI

Splyňovací kotol ATTACK DPX PROFI je ovládaný elektronickým regulátorom, ktorý je určený na reguláciu teploty vodných kotlov na spaľovanie dreva.

Prednosť PROFI verzie kotlov ATTACK DPX oproti verzii Standard spočíva vo vyššom komforte obsluhy, možnosti modulácie výkonu kotla za účelom dosiahnutia najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Regulátor vykonáva stále meranie teploty v kotli a jej hodnotu zobrazuje na displeji, a súčasne riadi spalinový ventilátor a čerpadlo ÚT. 


ATTACK DPX PROFI – ovládací panel


  • ATTACK DPX LAMBDA

Splyňovací kotol ATTACK DPX LAMBDA disponuje najpokročilejšou technológiou riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti. Riadenie dokáže samostatne ovládať množstvo privádzaného primárneho a sekundárneho vzduchu na základe údajov obsahu kyslíka z LAMBDA sondy, teploty kotla a teploty spalín. Všetky prevádkové parametre sú zobrazované na prehľadnom viacriadkovom LCD displeji. Zmenu parametrov je možné uskutočniť prostredníctvom ovládacieho panelu kotla s dotykovým displejom.


ATTACK DPX LAMBDA – ovládací panel


Elektroniku tvorí prehľadný dotykový displej, kde je možné okamžite nájsť potrebné informácie a nastavenia. Softvér v elektronike je možné kedykoľvek jednoducho aktualizovať pomocou USB kľúča. Kotol je možné pripojiť na internet pomocou LAN káblu a ovládať ho zo vzdialeného miesta, internetu alebo dokonca pomocou smartfónu.

  • ATTACK DPX COMBI Pellet

Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACk DPX COMBI Pellet je moderný ydroj tepla s novou konštrukciou výmenníka, kde je predpísaným palivom drevo a pri zabudovaní plne automatického nerezového horáku drevné pelety. Je to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka plne automatizovanému horáku na pelety jednoducho vstavanom v kotli a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotli.Horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 15-50kW


S možnosťou nastavenia výkonu horáku s automatickým čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu horenia do oceľového telesa DPX, vzniká kombinovaný kotol na pevne palivá a pelety. Peletový horák je umiestnený na polohovateľnom zberači, čím je možné jednoducho vložiť horák do horných dvierok kotla a tým v priebehu minúty spraviť zo splyňovacieho kotla kotol na pelety. 
Zobrazený počet: 244896
Zoradiť podľa výkonu: výkon Zoradiť podľa objemu: výkon
Spôsob zobrazenia: S obrázkamiTabuľka s obrázkami
Strana: 1 2
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o