Energetické štítkovanie produktov ATTACK

Energetické štítkovanie sa týka kotlov na vykurovanie, kombinovaných kotlov, ohrievačov vody, čerpadiel pre vykurovací systém a pre teplú úžitkovú vodu a zásobníkov teplej vody.

Označovanie vykurovacej techniky energetickým štítkami je založené na smerniciach Európskej únie. Znamená to, že označovanie je v celej Európe upravené jednotne a samotný výpočet je založený na postupe stanovenom Európskou komisiou.
Takto máte k dispozícii porovnávací základ a tým aj rozhodovaciu pomôcku pre kúpu či modernizáciu vykurovacieho systému.

Energetické štítky sú dobrou orientačnou pomôckou, avšak  pri kúpe vykurovacieho zariadenia by ste sa nemali orientovať výlučne podľa tohto štítku. Vykurovania prestavujú totiž komplexné systémy, ktorých účinnosť nezávisí len od daného výrobku, ale aj od dokonalého vzájomného zladenia všetkých komponentov.

Štítok produktu a štítok systému 
Všetky zdroje tepla do 70 kW a zásobníky do 500 litov musia byť označené štítkom s energetickou účinnosťou. Tieto štítky nasledujú predovšetkým z domácich spotrebičov známy princíp „A až G“ s optický označením rozličnými farbami. Štítky ohodnucujú jednotlivé produkty. Okrem toho musia byť taktiež oštítkované systémové kombinácie  vykurovacích systémov.

Príklad produktového energetického štítku pre kondenzačný kotol:
Energetický štítok ATTACK

Energetické štítky výrobkov ATTACK nájdete:  ENERGETICKÉ ŠTÍTKY attack


Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.