ZLATÁ MEDAILA ZA NAJLEPŠÍ EXPONÁT AQUA-THERM PRAHA

Pri príležitosti konania medzinárodného odborného veľtrhu vykurovacej techniky AQUATHERM PRAHA spoločnosť ATTACK, s.r.o. prezentovala svoje výrobky a ako jednou z noviniek bol predstavený inovatívny splyňovací kotol ATTACK 25 SLX Lambda Touch na tuhé palivá prinášajúci na trh ekonomickú, ekologickú, komfortnú a bezpečnú prevádzku vďaka modernej elektronike vybavenej riadením spaľovacieho procesu pomocou lambda sondy, ktorý získal na veľtrhu prestížne ocenenie a to ZLATÚ MEDAILU ZA NAJLEPŠÍ EXPONÁT.

Ocenenie Aquatherm

Kotol SLX 25 Lambda Touch - Zlata medailaKotol je vhodný na vykurovanie rodinných domov, chát, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.

Výkon kotla je 25kW a je možné ho plynulo znížiť až o 50%, teda na 12,5kW. Kotol spĺňa požiadavky účinností a emisií  5. triedy EN 303-5:2012 pri maximálnom i minimálnom výkone, čo pri splyňovacích kotloch stále nie je štandardom. Veľkosť nakladacej komory je až 200 litrov, čo pri 25 kW výkone momentálne neponúka žiadny iný výrobca. Dĺžka komory 680 mm dovoľuje prikladanie aj neštandardných dĺžok dreva. V kotle je možné spaľovať mäkké i tvrdé kusové drevo a pri zmiešaní v určitom pomere s drevom aj brikety prípadne drevný odpad.

Na zabezpečenie vysokej účinnosti je kotol vybavený Lambda sondou, na základe  ktorej je riadený proces tvorby drevoplynu a jeho precízneho spálenia. Vysokú účinnosť výmeny tepla, až 91,6% pri maximálnom výkone a 92,4% pri minimálnom výkone zabezpečuje rúrový výmenník s veľkou plochou a automatické čistenie rúrového výmenníka pomocou motorom poháňaných  turbulátorov, ktoré udržiavajú povrch rúrového výmenníka vždy dostatočne čistý, a preto účinnosť kotla časom neklesá a je v celej životnosti kotla taká, ako u novo zakúpeného kotla. Automatické čistenie turbulátorov poskytuje zvýšený komfort, bezpečnosť a bezproblémovú prevádzku, pretože pravidelnosť čistenia je zabezpečená automaticky a to presne podľa toho, koľko je kotol v prevádzke.

Nízke emisie CO, ktoré sú takmer 6 krát nižšie ako vyžaduje najprísnejšia 5. trieda normy EN 303-5:2012,  sú zabezpečené vďaka vylepšenému tvaru spaľovacej komory osadenej žiarobetónom. Emisie prachu sú viac ako 3 násobne nižšie ako 5. trieda normy EN 303-5:2012, čím kotol prakticky predbehol dobu. Vďaka tomu, že kotol ma vylepšenú technológiu spaľovania je možné ho pripojiť ku komínu s priemerom 200mm a účinnou výškou len 5 m. Bežné splyňovacie kotly vyžadujú výšku  8m. Toto umožňuje inštaláciu kotla aj v dnes stále viac populárnych "bungalovoch". Pri konštrukcii kotla sa myslelo aj na jeho inštaláciu v stiesnených priestoroch, preto maximálna šírka telesa kotla po zložení opláštenia dosahuje aj pri 200 litrovej nakladacej komore len 557mm, čo znamená, že prejde aj cez dvere šírky 600mm.

Pri vývoji kotla sa kládol veľký dôraz na čo najdlhšiu dobu horenia, minimálne prikladacie intervaly a jednoduché rozkurovanie.  Dlhú dobu horenia zabezpečuje bezkonkurenčná 200 litrová nakladacia komora, čo pri plnom výkone 25kW predstavuje dobu horenia až 7 hodín. V kombinácii kotla s akumulačnou nádržou tak v jesenných a jarných mesiacoch stačí drevo  naložiť len jediný krát za niekoľko dní, v zimných mesiacoch maximálne 1 alebo 2 krát. Dĺžka komory je 680mm, čo zákazníkovi umožňuje spaľovať aj neštandardne delené palivo prípadne drevný odpad v malých množstvách primiešaním do bežného paliva.

Kotol disponuje najmodernejšou elektronikou s ovládaním pomocou 6 palcového dotykového displeja, ktorý umožňuje zobrazenie najdôležitejších informácií priamo na displeji, kde potom možno vstúpiť do viacerých menu, ako sú nastavenia kotla, menu informácií, menu nastavenia pripojenia na internet, záznam porúch a záznam prevádzky kotla.  Elektronika umožňuje pripojenie na internet a jeho ovládanie zo vzdialeného počítača, alebo dokonca pomocou  smartphone.
Aquatherm Praha 2016 Stanok

Attack SLX Lambda Touch

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.