Pevný výkon kotla 50 kW
Palivo Zemný plyn 
Tlak plynu pred kotlom 2,0 kPa
Počet článkov 7 ks
Účinnosť 92 %
Regulovateľný výkon PLQ, KLQ - kW
Modulovateľný výkon E, EZ – kW
Spotreba paliva pri max. výkone 5,80 m3/h.
Spotreba paliva pri min. výkone 3,80 m3/h.
Obsah kotla 22,8 l
Priemer odťahu spalín 180 mm
Max. tlak v kúrení 400 kPa
Teplota kúrenárskej vody 35 – 85 °C
Hmotnosť kotla 208 kg
Pripojenie kúrenia 1" / 6/4" G
Priemer núteného odťahu spalín 80 mm
Elektrické napájanie 230 / 50 V/Hz
Stupeň krytia 40 IP
Šírka 700 rnm
Výška 845 rnm
Híbka 525 rnm
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o