ATTACK DPX 15 LAMBDA
ATTACK DPXPríklad inštalácie s kotlom ATTACK DPXUkážka komplexného riešenia ATTACK

ATTACK DPX 15 LAMBDA

 • 91% ÚČINNOSŤModerný a inovatívny dizajn ekologického kotla
 • Vysokoúčinný rúrový výmenník „spaliny – voda“
 • Rokmi overená konštrukcia, tisícky spokojných zákazníkov
 • Účinnosť kotla 86,5 – 91,3 %
 • Výkon kotla 15 kW
 • 3 modifikácie – STANDARD, PROFI, LAMBDA
 • Vysoká účinnosť spaľovania vďaka rúrovému výmenníku tepla
 • Nadštandardne objemná nakladacia komora kotla, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 • Záruka 6 rokovMožnosť spaľovania mäkkého aj tvrdého dreva, drevených brikiet
 • Možnosť prikladať veľké kusy dreva – dĺžka komory je 580 mm (od 25 kW), čo zákazníkovi šetrí čas pri delení dreva, kedy klasickú metrovicu delí na polmetrové kusy
 • Minimálne množstvo popola
 • Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť a jednoduchá obsluha a údržba
 • ECO CO2Vyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm pre zabezpečenie dlhej životnosti kotla
 • Odťahový ventilátor pre rovnomerné a efektívne spaľovanie a bezprašnú prevádzku
 • Automatické ovládanie rozkurovacej klapky spojene s otváraním a zatváraním prikladacích dvierok
 • Automatické odstavenie kotla po vyhorení paliva
 • V prevedení ľavé aj pravé otváranie dvierok
 • Vybavený dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotle
 • Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, čo zaručuje najlepšie parametre spaľovania
 • Kotol spĺňa kritériá najvyššej triedy podľa europskej normy EN303-5
 • Upozornenie: Kotol DPX15 nie je vybavený turbulátormi, čistenie sa vykonáva priloženým náradím
DPX LAMBDA

Nová rada kotlov ATTACK DPX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 91 %. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom.

Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2.

Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách ako je jej povolený limit!

ATTACK DPX LAMBDA

Splyňovací kotol ATTACK DPX 15 LAMBDA disponuje najpokročilejšou technológiou riadenia procesu spaľovania pre dosiahnutie vynikajúcich hodnôt emisií a účinnosti. Riadenie dokáže samostatne ovládať množstvo privádzaného primárneho a sekundárneho vzduchu na základe údajov obsahu kyslíka z Lambda sondy, kotlovej teploty a teploty spalín. Všetky prevádzkové parametre sú zobrazované na prehľadnom viacriadkovom LCD displeji. Zmenu parametrov je možné uskutočnovať prostredníctvom tlačítok umiestnených na ovládacom paneli kotla. Prípadné chybové alebo výstražné upozornenia sú signalizované prostredníctvom LED diód.

Po spálení paliva sa kotol vypína automaticky na základe teploty spalín alebo percentuálneho obsahu kyslíka v spalinách. Všetky modifikácie kotlov ATTACK DPX je možné vybaviť s dodatočným regulátorom, ktorý zabezpečí riadenie akumulačnej nádrže, solárnych panelov či iných zdrojov tepelnej energie v rôznych prevedeniach vykurovacích systémov podľa želania zákazníka.

Menovitý výkon (verzia STANDARD) 15 kW
Rozsah výkonu (verzia PROFI, verzia LAMBDA) 6 - 15 kW
Výhrevná plocha 1,98 m²
Objem nakladacej komory 82 dm³
Rozmer prikladacích dvierok 235 x 445 mm
Predpísaný ťah komína 23 Pa
Max. pracovný pretlak vody 250 kPa
Hmotnosť kotla 370 kg
Priemer odťahového hrdla 150 mm
Výška kotla „A“ 1 240 mm
Šírka kotla „B“ 700 mm
Hĺbka kotla „C“ 840 mm
Dĺžka nakladacej komory „D“ 400 mm
Priemer stupačky G 6/4" "
Priemer spiatočky G 6/4" "
Stupeň krytia 21 IP
Elektrický príkon 32 W
Účinnosť kotla 91,3 %
Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5)
Teplota spalín pri menovitom výkone 170 °C
Hmot. prietok spalín pri men. výkone 0,019 kg/s
Max. hladina hluku 65 dB
Trieda a typ paliva Kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, Ø 50 – 150 mm 
Priemerná spotreba paliva 3,9 kg/h
Orientačná spotreba na sezónu 1 kW = 0,9 m3 
Max. dĺžka polien 350 mm
Objem vody v kotle 80 l
Doporučovaný objem akumulačnej nádrže 375 l
Pripojovacie napätie ~ 230 / 50 V / Hz
Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 65 – 90 °C
Rozsah nastavenia priestorovej teploty 10 – 27 °C
Zatažiteľnosť kontaktov kotlového regulátora (verzia PROFI) 2 A / 230 V 
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.