2. výzva kotlíkové dotace

Vážení obchodní přátelé, partneři,

jelikož se blíží datum spuštění 2. výzvy „Kotlíkové dotace“, ve které ministerstvo životního prostředí plánuje přerozdělit v jednotlivých krajích 3,4 miliardy korun, chceme Vám přinést pár užitečných odkazů, které Vám pomohou se více orientovat ve druhé výzvě.
Každý kraj může mít své datum i podmínky spuštění podání žádostí, doporučujeme si vše prověřit na stránkách „Fondu životního prostředí“ https://www.sfzp.cz/sekce/874/kontakty-na-kraje/ , kde najdete kontakty na projektové i finanční manažery, případně aktuality z Vašeho kraje.

Seznam krajů s předpokládaným termínem pro příjem žádostí:

Středočeský – 4.8.2017
Hlavní město Praha – bude zveřejněno v průběhu října
Ústecký – 31.10.2017
Liberecký – 29.9.2017 bude zveřejněna výzva a podání žádosti bude přelom října a listopadu
Karlovarský – 30.8.2017
Plzeňský – 30.10.2017
Jihočeský – 30.10.2017
Vysočina – říjen 2017
Královéhradecký – 30.10.2017
Pardubický – 31.10.2017
Olomoucký – pravděpodobně 24.10.2017
Moravskoslezský – 5.9.2017
Zlínský – polovina října
Jihomoravský – polovina října

Pro přesné termíny zahájení přijímání žádostí, doporučujeme sledovat jednotlivé stránky krajů v průběhu září, kdy budou krajské rady schvalovat termíny vyhlášení 2. výzvy a datum pro příjem žádostí.
 
Ve druhé výzvě „kotlíkové dotace“ došlo ke změnám proplácení výše celkových výdajů na výměnu kotlů.
A jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli:
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.
Seznam prioritních měst a obcí naleznete na: http://www.opzp.cz/dokumenty/702-prioritni-mesta-a-obce-navyseni-zpusobilych-nak?verze=1
Dále je potom ještě možnost získat další finanční prostředky z podpory jednotlivých krajů.
Pro konzultace se může žadatel obracet na Zelenou linku. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz

Naše produkty do druhé výzvy naleznete na stránkách:

Kombinace dřevo – pelety: https://www.attack.sk/cz/attack-wood-pellet/
                                            https://www.attack.sk/cz/attack-dpx-25-combi/ (od výkonu 25 kW až 50 kW)
Zplyňovací kotle na dřevo:  https://www.attack.sk/cz/attack-dpx-25-profi/ (od výkonu 15 kW až 45 kW v modelových řadách: Standart, profi a Lambda)
                                            https://www.attack.sk/cz/attack-slx-25-profi/ (od výkonu 15 kW až 55 kW v modelových řadách: Profi a Lambda)
Kotel na biomasu – peletky: https://www.attack.sk/cz/attack-pellet-30-automatic-plus/

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími obchodními partnery a rádi přivítáme i nové montážní firmy, které budou mít zájem s námi spolupracovat. Pro registraci a uzavření montážní smlouvy můžete kontaktovat Vaše obchodní zástupce v daném regionu nebo přímo obchodní ředitelku ATTACK heating CZ.

Obchodní ředitelka:
Jana HONKOVÁ
Mobil: +420 727 966 336
E-mail: honkova@attack.cz 

Obchodní zástupce pro Moravu, kraj Pardubický a Vysočina:
Martin ŠOSTÁK
Mobil: +420 606 777 778
E-mail: sostak@attack.cz
 
Technická podpora pro Čechy:
Josef GRACLÍK
Mobil: +420 727 966 335
E-mail: servis@attack.cz


Pro rychlou orientaci v našich produktech a jejich SVT kódech přikládáme tabulku s dotovanými kotliSVT kódy kotlů Attack pro 2. výzvu kotlíkové dotace 2017

Kombinované kotle na dřevo a pelety
Wood Pellet 25 kW SVT 5592
DPX Combi Pellet 25 kW SVT 6789
DPX Combi Pellet 30 kW SVT 7276
DPX Combi Pellet 35 kW SVT 7277
DPX Combi Pellet 40 kW SVT 7280
DPX Combi Pellet 45 kW SVT 7281
DPX Combi Pellet 50 kW SVT 6790
Kotel na dřevěné peletky
Pellet 30 Automatic Plus SVT 2409
Zplyňovací kotel na dřevo

DPX Standart
DPX Standart 15 kW SVT 2200
DPX Standart 25 kW SVT 2190
DPX Standart 30 kW SVT 2221
DPX Standart 35 kW SVT 2237
DPX Standart 40 kW SVT 2241
DPX Standart 45 kW SVT 2244

DPX PROFI
DPX Profi 15 kW SVT 2247
DPX Profi 25 kW SVT 2249
DPX Profi 30kW SVT 2254
DPX Profi 35 kW SVT 2257
DPX Profi 40 kW SVT 2565
DPX Profi 45 kW SVT 2566

DPX LAMBDA
DPX Lambda 15 kW SVT 2567
DPX Lambda 25 kW SVT 2571
DPX Lambda 30kW SVT 2575
DPX Lambda 35 kW SVT 2576
DPX Lambda 40 kW SVT 2578
DPX Lambda 45 kW SVT 2581

SLX PROFI
SLX Profi 20 kW SVT 7294
SLX Profi 25 kW SVT 7296
SLX Profi 30 kW SVT 7298
SLX Profi 35 kW SVT 7300
SLX Profi 40 kW SVT 7302
SLX Profi 45 kW SVT 7304
SLX Profi 50 kW SVT 7306
SLX Profi 55 kW SVT 7308
SLX LAMBDA
SLX Lambda 20 kW SVT 7295
SLX Lambda 25 kW SVT 7297
SLX Lambda 30 kW SVT 7299
SLX Lambda 35 kW SVT 7301
SLX Lambda 40 kW SVT 7303
SLX Lambda 45 kW SVT 7305
SLX Lambda 50 kW SVT 7307
SLX Lambda 55 kW SVT 7309

KST Plus SVT 2480
KZT Plus SVT 2476
KT Plus SVT 2481
KT Small Plus SVT 2482

Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o