ZLATÁ MEDAILE ZA NEJLEPŠÍ EXPONÁT AQUA- THERM PRAHA 2016

Při příležitosti konání mezinárodního odborného veletrhu topenářské techniky AQUATHERM PRAHA společnost ATTACK, s.r.o. prezentovala svoje výrobky a jednou z novinek byl představen inovativní splyňovací kotel  ATTACK 25 Lambda Touch na tuhá paliva, přinášející na trh ekonomický, ekologický, komfortní a bezpečný provoz díky moderní elektronice, vybavenou řízením spalovacího procesu pomocí lambda sondy, který získal na veletrhu prestižní ocenění a to ZLATOU MEDAILI ZA NEJLEPŠÍ EXPONÁT.

Ocenenie Aqua Therm Praha 2016


Kotel je vhodný na vytápění rodinných domů, chat, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

Výkon kotle je 25kW a je možné jej snížit až o 50%, tedy na 12,5kW. Kotel splňuje požadavky účinnosti 5. třídy EN 303-5:2012 při maximálním a minimálním výkonu, co při splyňovacích kotlích stále není standardem. Velikost nakládací komory je 200 – 230 litrů, co při 25kW výkonu kotle nenabízí žádný jiný výrobce. Délka nakládací komory  680 mm dovoluje přikládat i nestandartní délky polen. V kotlu je možné spalovat měkké i tvrdé dřevo a při smíchání s určitým poměrem dřeva i dřevěné brikety, případně dřevěný odpad.Kotol SLX 25 Lambda Touch - Zlata medaila

Pro zabezpečení vysoké účinnosti je kotel vybaven Lambda sondou, na základě které je řízený proces tvorby dřevoplynu a jeho precizního spálení. Vysokou účinnost výměny tepla, až 91,6% při maximálním výkonu a 92,4% při minimálním výkonu zabezpečuje trubkový výměník s velkou plochou a automatické čištění trubkového výměníku pomocí motorem poháněných turbolátorů, které udržují povrch trubkového výměníku vždy dostatečně čistý a proto účinnost kotle časem neklesá a je v celé životnosti kotle taková, jako u nově zakoupeného kotle. Automatické čištění turbolátorů poskytuje zvýšený komfort, bezpečnost a bezproblémový provoz, protože pravidelnost čištění je zabezpečeno dle toho, kolik času je kotel v provozu.

Nízké emise CO, které jsou až 6x nižší, než si vyžaduje nejpřísnější 5.třída normy EN 303-5:2012, jsou zabezpečeny díky vylepšenému tvaru spalovací komory osazené žárobetonem. Emise prachu jsou více jak 3 násobně nižší, než vyžaduje 5.třída normy EN 303-5:2012, čímž kotel prakticky předběhl dobu.

Díky tomu, že kotel má vylepšenou technologii spalování, je možné jej připojit ke komínu s průměrem 200mm a účinnou výškou jen 5 m. Běžné splyňovací kotle vyžadují výšku 8 m. Toto umožňuje instalaci kotle i v dnes stále populárnějších „bungalovech“. Při konstrukci kotle se myslelo i na jeho instalaci ve stísněných prostorách, proto maximální šířka tělesa kotle po odpláštění dosahuje i při 200 litrové nakládací komoře jen 557mm, co znamená, že projde i přes dveře šířky 600mm.

Při vývoji kotle se kladl velký důraz na co nejdelší dobu hoření, minimální přikládací intervaly a jednoduché roztápění. Dlouhou dobu hoření zabezpečuje bezkonkurenční 200 litrová nakládací komora, co při plném výkonu 25kW představuje dobu hoření až 7 hodin. V kombinaci kotle s akumulační nádrží v jarních a podzimních měsících stačí dřevo naložit jen jednou za několik dní, v zimních měsících maximálně 1, nebo 2 krát. Délka komory je 680mm, což zákazníkovi umožňuje spalovat i nestandardně dělené palivo, případně v malém množství dřevěný odpad, přimíchaný do běžného paliva.

Kotel disponuje nejmodernější elektronikou s ovládáním pomocí 6 palcového dotykového displeje, který umožnuje zobrazení nejdůležitějších informací přímo na displeji s možností vstupu do další nabídky menu, jako je nastavení kotle, menu informací, menu nastavení připojení přes internet, záznam poruch a záznam provozu kotle. Elektronika umožňuje připojení na internet a jeho ovládání ze vzdáleného PC, nebo dokonce přes smartphone. Aquatherm Praha 2016 Stanok

Produkty
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o