Zplyňovací kotle na dřevo - SLX 7000

91% účinnostŘada zplyňovacích kotlů na dřevo ATTACK 7000 – SLX je vybavena účinnějším trubkovým výměníkem "spaliny – voda". Ve výměníku jsou osazené speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brždění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čímž se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do topné vody. Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, čímž ho udržují čistý, kdy výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.

Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. dosahovaná účinnost kotle ATTACK SLX je až do 91,8 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo.

ECO CO2Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva podle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK SLX (verze LAMBDA Touch) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více než 5-násobně nižší koncentraci škodlivých emisí CO ve spalinách než je její povolený limit.


Modifikace zplyňovacích kotlů ATTACK SLXZplyňovací kotel ATTACK SLX je vybaven dvěma typy regulace: PROFI a LAMBDA Touch
ATTACK SLX PROFI


ATTACK SLX PROFI – ovládací panel
Kotol ATTACK SLX PROFI je vylepšen o způsob regulace PID a dokáže plynule ovládat otáčky ventilátoru podle teploty vody a spalin a tím dosahuje optimální účinnost. Regulátor obsahuje také pokročilou logiku řízení Fuzzy logic, která umožňuje optimální úpravu pracovního cyklu zplyňovacího procesu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám tepelné energie.


ATTACK SLX LAMBDA Touch


ATTACK SLX LAMBDA Touch – ovládací panel
ATTACK SLX LAMBDA Touch je moderní zplyňovací kotel na spalování měkkého i tvrdého dřeva vybaven pokročilou logikou řízení pro dosahování vysoké účinnosti, nízkých emisí a nízké spotřeby dřeva. Spalovací proces je velmi přesně řízen pomocí měření obsahu kyslíku ve spalinách, primárním a sekundárním přívodem vzduchu do kotle a měnitelnými otáčkami odtahového ventilátoru, což umožňuje plynulou modulaci výkonu kotle.

Zobrazený počet: 244896
Seřadit podle výkonu: výkon Seřadit podle objemu: výkon
Způsob zobrazení: S obrázkyTabulka s obrázky
[ATTACK SLX 20 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

107 436 Kč

 
[ATTACK SLX 20 PROFI]

Cena s DPH:

69 430 Kč

 
[ATTACK SLX 25 PROFI]

Cena s DPH:

69 430 Kč

 
[ATTACK SLX 25 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

107 436 Kč

 
[ATTACK SLX 30 PROFI]

Cena s DPH:

69 430 Kč

 
[ATTACK SLX 30 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

107 436 Kč

 
[ATTACK SLX 35 PROFI]

Cena s DPH:

69 430 Kč

 
[ATTACK SLX 35 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

107 436 Kč

 
[ATTACK SLX 40 PROFI]

Cena s DPH:

87 955 Kč

 
[ATTACK SLX 40 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

131 225 Kč

 
[ATTACK SLX 45 PROFI]

Cena s DPH:

87 955 Kč

 
[ATTACK SLX 45 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

131 225 Kč

 
[ATTACK SLX 50 PROFI]

Cena s DPH:

87 955 Kč

 
[ATTACK SLX 50 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

131 225 Kč

 
[ATTACK SLX 55 PROFI]

Cena s DPH:

87 955 Kč

 
[ATTACK SLX 55 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

131 225 Kč

 
Produkty
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o