Prídavný odťah spalín PV150 (P)

Prídavný odťah spalín PV150

Prídavný odťah spalín ATTACK® PV150 kompenzuje nedostatočný, alebo nerovnomerný ťah komína pri spaľovaní a zefektívňuje prúdenie spalín. Jeho použitie je výhodné tiež v čase otvárania dvierok pri prikladaní paliva, kedy prídavný odťahový ventilátor zabráni úniku dymu z kotla do priestoru kotolne v čase, kedy je komínový ťah príliš malý.
Zariadenie je navrhnuté tak, aby rovnomerne odťahovalo spaliny z kotla a tým dochádza ku dokonalému spaľovaniu v kotle a úspore paliva.

KOMÍNOVÝ ŤAH

Komínový prieduch musí vždy vyvinúť dostatočný ťah a spoľahlivo odvádzať spaliny do voľného ovzdušia pre všetky prakticky možné prevádzkové podmienky. Pre správnu funkciu kotla je nutné, aby bol samostatný komínový prieduch správne dimenzovaný, pretože na jeho ťahu je závislé spaľovanie, výkon a životnosť kotla.

TECHNICKÝ POPIS PRÍDAVNÉHO ODŤAHU SPALÍN

Prídavný odťah spalín kompenzuje nedostatočný alebo nerovnomerný ťah komína pri spaľovaní a zefektívňuje prúdenie spalín. Jeho použitie je výhodné tiež v čase otvárania dvierok pri prikladaní paliva, kedy prídavný odťahový ventilátor zabráni úniku dymu z kotla do priestoru kotolne v čase, kedy je komínový ťah príliš malý.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby rovnomerne odťahovalo spaliny z kotla a tým dochádza ku dokonalému spaľovaniu v kotle a úspore paliva.

Teleso prídavného odťahu je zváranej konštrukcie z plechu hrúbky 2 a 3 mm. Smer prúdenia spalín indikuje šípka na bočnej stene telesa. Vstupné hrdlo s vnútorným priemerom 152 mm je určené k osadeniu zariadenia na odťahové komínové hrdlo kotla s priemerom 150 mm, výstupné hrdlo s vonkajším priemerom 149 mm je určené k osadeniu do komínovej rúry – dymovodu. Odťahový ventilátor je prichytený k prírube z plechu hrúbky 4 mm pomocou spojovacieho materiálu. Obežné koleso je pripevnené priamo k hriadeľu elektromotora. Prídavný odťahový ventilátor nasadený na prírubu spolu s obežným kolesom sa ku telesu prídavného odťahu spalín prichytí pomocou podložiek a matíc.

Zariadenie je vhodné pre nasledujúce typy kotlov ATTACK®:

ATTACK DP 25 – ATTACK DP 45
ATTACK DPX 15 – ATTACK DPX 45
ATTACK SLX 20 – ATTACK SLX 55
ATTACK WOOD&PELLET 25

Vnútorný priemer vstupného hrdla 152 mm
Vonkajší priemer výstupného hrdla 149 mm
Celková hmotnosť 9,6 kg
Šírka 205 mm
Výška 360 mm
Hĺbka 400 mm
Pripojovacie napätie 230 V/Hz / 50 V/Hz
Elektrický príkon 38 W
Výkon 19 W
Prúd 0,17 A
Otáčky 2760 ot./min.
Kondenzátor 1 μF/V / 400 μF/V
Hmotnosť motora 2,4 kg
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.