ATTACK s.r.o. - became the general sponsor

Recently, the company ATTACK s.r.o. became the general sponsor of the football club in Vrútky. On Saturday 19 October 2013, prior to the football match between FC ATTACK Vrútky and Turčianska Štiavnička were ceremonially handed over the new jerseys with the logo of a new partner  ATTACK, s.r.o.

ATTACK Generalny Sponzor

Spoločnosť ATTACK, s. r. o. sa angažuje ako v oblasti športu ,tak aj v oblasti umenia a kultúry už dlhšiu dobu. Sponzorstvo športu a kultúry medzinárodne zviditeľňuje značku a prispieva tak k pozitívnemu imidžu firmy ATTACK, s.r.o. Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 20. septembra 2013 udelil primátor mesta Vrútky  spoločnosti ATTACK, s.r.o. ocenenie za prínos k rozvoju mesta Vrútky a jeho vzornú reprezentáciu. Veď spoločnosť ATTACK, s.r.o. dbá o udržanie už existujúcich pracovných miest a vynakladá všetko úsilie pre zefektívnenie svojej výroby a rýchlejšiemu vybavovaniu potrieb zákazníkov, čo sa pozitívne odráža v zamestnanosti regiónu. Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti ATTACK, s.r.o. je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny.

Company ATTACK, s.r.o. has been involved in sports as well as in the arts and culture for a long time. Sponsorship of sport and culture increases brand visibility and thus contributes to a positive image of a company ATTACK. At he ceremony of the City Council in Vrútky which took place in September 2013 was ATTACK granted the mayor of Vrútky Award for contribution to the development of the city and its perfect representation. After all, the company ATTACK s.r.o. cares about maintaining existing jobs and make utmost efforts to streamline its production and faster handling of customer needs, which reflects positively on employment in the region. The main aim and philosophy of ATTAC is to develop superior products with the highest quality, functionality and design that achieve the highest combustion efficiency with respect to the environment while maintaining reasonable prices.

ATTACK Vrutky

Products
Customer service
Shop
ATTACK Ltd. WORLD
Customer service
Shop
ATTACK Ltd. WORLD
ATTACK Ltd. WORLD