ATTACK DPX 25 COMBI Pellet

ATTACK DPX 25 COMBI PELLET

 • 90% ÚčinnosťVysokoúčinný rúrový výmenník „spaliny-voda“
 • Vysoká účinnosť spaľovania až 90,4 % vďaka rúrkovému výmenníku, ktorý je vybavený špeciálnymi pohyblivými turbulátormi na čistenie výmenníka
 • Objemná nakladacia komora kotla 125 l, ktorá zabezpečí dlhšiu výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva
 • Možnosť spaľovania dreva a peliet
 • Kotol umožňuje prevádzku na drevo a plne automatickú prevádzku na pelety
 • Komfort zákazníka, prevádzková spoľahlivosť a jednoduchá obsluha a údržba
 • Záruka 6 rokovVyrobený zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm pre zabezpečenie dlhej životnosti kotla
 • Kotol je vybavený horákom z nerezovej ocele najvyššej kvality s automatickým čistením
 • Možnosť jednoduchého zasunutia horáka do kotla pomocou pantografu a tým možná zmena paliva v priebehu 1 minúty
 • Znížené prevádzkové náklady na sezónu vďaka možnosti kombinácie palív
 • Možnosť krokovej modulácie výkonu horáka podľa typu horáka
 • Plne automatická prevádzka horáka
 • Kompaktný dizajn, jednoduché ovládanie, zobrazovanie informácií na LCD
 • Automatické čistenie roštu nastaviteľné v závislosti od kvality použitých peliet
 • Automatický štart a ukončenie procesu horenia pri spaľovaní peliet
 • Presné meranie intenzity plameňa prostredníctvom fotobunky v režime kotla na pelety
 • Možnosť nastavenia výkonu horáka v rozsahu 8 – 30 kW a 15 – 50 kW podľa typu používaného horáka
 • Možnosť pripojenia externého snímača do akumulačnej nádrže
 • Riadenie prevádzky horáka prostredníctvom izbového termostatu, alebo teplotnej sondy
 • Možnosť spaľovania drevných peliet priemerov 6 – 10 mm, dĺžky až 35 mm
 • Možnosť korekcie spaľovania v závislosti od použitého paliva
 • Kvalitná nerezová oceľ spaľovacej komory a roštu horáka
 • Možnosť pripojenia rôznych dĺžok podávačov paliva
 • Zabezpečovacie prvky zabraňujúce spätnému horeniu, 4-násobné istenie proti prehriatiu – havarijný, kotlový a spalinový termostat, dochladzovací okruh
 • Požiadavka na nízky prevádzkový podtlak v spaľovacej komore
 • Viacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály parametrov
 • Zobrazovanie prevádzkových stavov
 • Diagnostika porúch

DPX COMBI PELLETNová rada kotlov ATTACK DPX 25 COMBI Pellet je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody.

Turbulátory zároveň slúžia na vyčistenie výmenníka, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre – vysokú účinnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom.

Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2.

Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách, ako je jej povolený limit!

ATTACK DPX COMBI Pellet

Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX COMBI Pellet je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou výmenníka, kde je predpísaným palivom drevo a pri zabudovaní plne automatického nerezového horáka drevné pelety. Je to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabudovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle.

S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu horenia do oceľového telesa DPX vzniká kombinovaný kotol na pevné palivo a peletky. Peletový horák je umiestnený na polohovateľnom pantografe, čím možno jednoducho vložiť horák do horných dvierok kotla a tým v priebehu minúty urobiť zo splyňovacieho kotla kotol na pelety. Pokiaľ je k dispozícii drevo, horák je možné zase spätne ľahko demontovať a kotol používať ako bežný splyňovací kotol.

Ovládanie kotla je tvorené regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák. Jedno alebo druhé je možné jednoducho vypnúť hlavným vypínačom a podľa toho pracovať s jedným alebo druhým palivom. Riešenie poskytuje možnosť výberu medzi dvoma horákmi s výkonmi 8 – 30 kW a 15 – 50 kW. Kotol je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.

Menovitý výkon – drevo 25 kW
Menovitý výkon – pelety 30 kW
Rozsah výkonu – drevo 12–25 kW
Rozsah výkonu – pelety 8–30 kW
Plocha výmenníka 2,52 m²
Objem nakladacej komory 125 dm³
Rozmer plniaceho otvoru 235 × 445 mm
Predpísaný ťah komína 23 Pa
Priemer odťahového hrdla 150 mm
Max. pracovný pretlak vody 250 kPa
Tlaková strata na strane vody (∆T 10 K) 2,3 kPa
Tlaková strata na strane vody (∆T 20 K) 0,7 kPa
Priemer stúpačky G 6/4 "
Priemer spiatočky G 6/4 "
Hmotnosť kotla 480 kg
Výška kotla 1 240 mm
Šírka kotla 760 mm
Hĺbka kotla „C“ 1 250 mm
Hĺbka kotla „C“ – s horákom 1 510 mm
Dĺžka nakladacej komory „D“ 590 mm
Napájacie napätie ~230/50 V/Hz
Stupeň krytia 21 IP
Elektrický príkon – drevo 38 W
Elektrický príkon – pelety (pri zapálení) 600 W
Elektrický príkon – pelety 96 W
Elektrický príkon – pohotovostný režim <5 W
Účinnosť kotla – drevo 90,4 %
Účinnosť kotla – pelety 90,8 %
Trieda kotla podľa emisií CO (podľa EN 303-5)
Teplota spalín pri menovitom výkone – drevo 165 °C
Teplota spalín pri menovitom výkone – pelety 145 °C
Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone – drevo 0,018 kg/s
Hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone – pelety 0,005 kg/s
Max. hladina hluku 65 dB
Predpísané palivo – drevo Suché drevo s výhrevnosťou 15 – 17 MJ/kg, obsah vody min. 12 % – max. 20 %, Ø 80 – 150 mm 
Predpísané palivo – pelety Drevné pelety, Ø 6 mm, l = 35 mm, vlhkosť do 12 %, podľa noriem: DIN 51 731 – HP 5, DIN Plus, alebo EN 14961-2 – A1 
Spotreba paliva – drevo 6,5 kg/h
Spotreba paliva – pelety 2,4–6,9 kg/h
Orientačná spotreba na sezónu – drevo 1 kW = 1 m³ 
Maximálna dĺžka polien 550 mm
Objem vody v kotle 100 l
Minimálny objem vyrovnávacej nádrže 625 l
Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 65–90 °C
Zaťažiteľnosť kontaktov kotlového regulátora 230/2 V/A
Podobné produkty
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.