KONTAKT

Interaktívna mapa

Ako sa k nám dostanete

Pri kliknutí na nasledujúce linky sa zobrazí náhľad trasy do firmy ATTACK automobilom z jednotlivých miest ako aj informácia o vzialenosti v kilometroch a priemerná doba trvania tejto cesty.

Vedenie spoločnosti

TOP Manažment

Rudolf BakalaRudolf Bakala

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti ATTACK, s.r.o. Je zodpovedný za riadenie a stratégiu celej spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 125

E-mail: sekretariatgr(at)attack.sk


 

Ivan JanakIvan Janák

Zástupca konateľa spoločnosti ATTACK, s.r.o. a riaditeľ tuzemského obchodu. Je zodpovedný za obchodné aktivity na Slovensku.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 102

E-mail: janak(at)attack.sk


 

Ing. Ján Madliak

Ing. Ján Madliak

Riaditeľ zahraničného obchodu. Je zodpovedný za exportné obchodné aktivity spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 115

E-mail: export(at)attack.sk

 

Ing. Alexander SlivkaIng. Alexander Slivka

Riaditeľ marketingu a komunikácie. Je zodpovedný za propagáciu spoločnosti na verejnosti prostredníctvom reklamných aktivít, ako aj strategické plánovanie imidžu v rámci Public relations a Corporate identity.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 117

E-mail: marketing(at)attack.sk

 

Adam JanákAdam Janák

Riaditeľ nákupu a logistiky. Je zodpovedný za strategický nákup spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 118

E-mail: logista(at)attack.sk


 

Ing. Martin ZifcakIng. Martin Zifčák

Riaditeľ technického oddelenia a vývoja. Je zodpovedný za technické oddelenie a koordináciu výskumného a vývojového centra v spoločnosti

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 111

E-mail: zifcak(at)attack.sk


 

Dušan KuckaDušan Kucka

Riaditeľ výrobného oddelenia. Je zodpovedný za plánovanie a organizáciu výrobného oddelenia.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 127

E-mail: kucka(at)attack.sk

Kontaktné informácie


ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovenská republika
 

Pozrieť na mape

Upozornenie! Uvedené kontaktné informácie sa týkajú výrobného podniku ATTACK, s.r.o. Kontakty kompletnej predajnej siete výrobkov ATTACK® nájdete v časti Predajná sieť, kontakty na autorizovných servisných partnerov nájdete v časti Servisná sieť. Priamy predaj výrobkov ATTACK® z výrobného podniku ATTACK, s.r.o. nie je možný!

Spojovateľka - informácie
Tel.: +421 43 4003 101

E-mail: kotle(at)attack.sk

www.attack.sk

GPS súradnice sídla spoločnosti:
1. N 49,11606° E 18,92864°
2. N 49° 6´ 57,8" E 18° 55´ 43,1"    
3. N 49° 6.963´ E 18° 55.718´

ATTACK, s.r.o. - GPS

IČO: 36404489
DIČ: 2020122830
IČ DPH: SK2020122830
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka 13469/L
 
Zákaznícka linka
Obchodné záležitosti
Technické záležitosti
Marketing
Tel.: +421 43 4003 102
Tel.: +421 43 4003 104
Tel.: +421 43 4003 117
kotle(at)attack.sk
servis(at)attack.sk
marketing(at)attack.sk
 
Kancelária generálneho riaditeľa
Rudolf Bakala Kontakt:
Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti ATTACK, s.r.o. Tel.: + 421 43 4003 125
E-mail: sekretariatgr(at)attack.sk
 
 
Obchodné oddelenie pre Slovensko
Ivan Janák Kontakt:
Zástupca generálneho riaditeľa
Riaditeľ tuzemského obchodu
Tel.: + 421 43 4003 102 E-mail: janak(at)attack.sk
GSM: + 421 905 619 047
 
 
Obchodné oddelenie pre export
Ing. Ján Madliak Kontakt:
Riaditeľ zahraničného obchodu Tel.: + 421 43 4003 115 E-mail: export(at)attack.sk
GSM: + 421 911 433 137
 
 
Marketingové oddelenie
Ing. Alexander Slivka Kontakt:
Riaditeľ marketingu a komunikácie Tel.: + 421 43 4003 117 E-mail: marketing(at)attack.sk
GSM: + 421 917 343 245
 
 
Nákupné oddelenie
Adam Janák Kontakt:
Riaditeľ nákupu a logistiky Tel.: + 421 43 4003 118 E-mail: logista(at)attack.sk
GSM: +421 949 113 233
 
 
Technické oddelenie
Ing. Martin Zifčák Kontakt:
Riaditeľ technického úseku a vývoja Tel.: + 421 43 4003 111 E-mail: zifcak(at)attack.sk
GSM: +421 915 812 745
Roman Blažek Kontakt:
Technická podpora Tel.: + 421 43 4003 131 E-mail: support(at)attack.sk
GSM: + 421 905 746 343
 
 
Servisné oddelenie
Marián Hollý Kontakt:
Vedúci OTS Tel.: + 421 43 4003 104 E-mail: servis(at)attack.sk
GSM: +421 905 410 204
Anton Bakaľa Kontakt:
Servisný pracovník, technická pomoc Tel.: + 421 43 4003 121 E-mail: servis2(at)attack.sk
GSM: +421 908 931 322
Erika Hesová Kontakt:
Objednávky náhradných dielov Tel.: + 421 43 4003 107 E-mail: servis3(at)attack.sk
GSM: +421 911 459 619
 
 
Výrobné oddelenie
E-mail: kotle(at)attack.sk
 
 
Ekonomický úsek
Ing. Martina Kvašnicová Kontakt:
Prijaté faktúry, úhrady faktúr Tel.: + 421 43 4003 101
E-mail: ekonom(at)attack.sk
Katarína Budiská  Kontakt:
Prijaté faktúry, úhrady faktúr Tel.: + 421 43 4003 101
E-mail: ekonom2(at)attack.sk
Janka Janáková Kontakt:
Faktúry vydané tuzemsko, Personálny referent Tel.: + 421 43 4003 125
E-mail: janakova(at)attack.sk
 

Internetové stránky spoločnosti ATTACK, s.r.o. sú pripravované s najväčšou pozornosťou. Aj tak nemôže spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Spoločnost ATTACK, s.r.o. nenesie žiadné záruky za škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo používaním týchto internetových stránok.
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo obsah svojich internetových stránok kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Obrázky a technické údaje k výrobkom sú len orientačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch.Internetové stránky spoločnosti ATTACK, s.r.o. obsahujú odkazy na iné internetové stránky. Spoločnosť ATTACK, s.r.o. nie je zodpovedná za systém ochrany týchto stránok a údaje na nich prezentované.Akékoľvek publikovanie, preberanie, šírenie (či už z obsahu našej web stránky, reprodukcia tlačovín, fotiek, grafiky, súborov, záznamov a pod.)  je bezpísomného  súhlasu  ATTACK, s.r.o. zakázané a podlieha právnemu predpisu.
 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.