KONTAKT

Interaktívna Mapa

Ako sa k nám dostanete

Pri kliknutí na nasledujúce linky sa zobrazí náhľad trasy do firmy ATTACK automobilom z jednotlivých miest ako aj informácia o vzialenosti v kilometroch a priemerná doba trvania tejto cesty.

Vedenie spoločnosti

TOP Manažment

Rudolf BakalaRudolf Bakala

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti ATTACK, s.r.o. Je zodpovedný za riadenie a stratégiu celej spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 125
Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: sekretariatgr@attack.sk


Ivan JanakIvan Janák

Zástupca konateľa spoločnosti ATTACK, s.r.o. a riaditeľ tuzemského obchodu. Je zodpovedný za obchodné aktivity na Slovensku.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 102
Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: janak@attack.sk


Miroslav Taraba

Ing. Ján Madliak

Riaditeľ zahraničného obchodu. Je zodpovedný za exportné obchodné aktivity spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 115
E-mail: export@attack.skMiroslav TarabaIng. Alexander Slivka

Riaditeľ marketingu a komunikácie. Je zodpovedný za propagáciu spoločnosti na verejnosti prostredníctvom reklamných aktivít, ako aj strategické plánovanie imidžu v rámci Public relations a Corporate identity.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 117
Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: marketing@attack.sk


Adam JanákAdam Janák

Riaditeľ nákupu a logistiky. Je zodpovedný za strategický nákup spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 118
Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: logista@attack.skMartin ZifcakIng. Martin Zifčák

Riaditeľ technického oddelenia a vývoja. Je zodpovedný za technické oddelenie a koordináciu výskumného a vývojového centra v spoločnosti

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 111
Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: zifcak@attack.sk


Dusan KuckaDušan Kucka

Riaditeľ výrobného oddelenia. Je zodpovedný za plánovanie a organizáciu výrobného oddelenia.

Kontakt:
Tel.:
+ 421 43 4003 127
Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: kucka@attack.skKontaktné informácie


Upozornenie! Uvedené kontaktné informácie sa týkajú výrobného podniku ATTACK, s.r.o. Kontakty kompletnej predajnej siete výrobkov ATTACK® nájdete v časti Predajná sieť, kontakty na autorizovných servisných partnerov nájdete v časti Servisná sieť. Priamy predaj výrobkov ATTACK® z výrobného podniku ATTACK, s.r.o. nie je možný!

Budova ATTACK ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovenská republika

Spojovateľka - informácie
Tel.: +421 43 4003 101
Fax.: +421 43 / 3241 129

GSM brána:
+421 918 622 700
E-mail: kotle@attack.sk
http://www.attack.sk


GPS súradnice sídla spoločnosti:
1/ N 49,11606° E 18,92864°     2/ N 49° 6´ 57,8" E 18° 55´ 43,1"     3/ N 49° 6.963´ E 18° 55.718´

IČO: 36404489
DIČ: 2020122830
IČ DPH: SK2020122830
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka 13469/L

Zákaznícka linka
Obchodné záležitosti
Technické záležitosti
Marketing
Tel.: +421 43 4003 102
Tel.: +421 43 4003 104
Tel.: +421 43 4003 122
kotle@attack.sk
servis@attack.sk
marketing@attack.sk

Kancelária generálneho riaditeľa
Rudolf Bakala Kontakt:
Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti ATTACK, s.r.o. Tel.: + 421 43 4003 125 Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: sekretariatgr@attack.skObchodné oddelenie pre Slovensko
Ivan Janák Kontakt:
Zástupca generálneho riaditeľa
Riaditeľ tuzemského obchodu
Tel.: + 421 43 4003 102 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: + 421 905 619 047 E-mail: janak@attack.skObchodné oddelenie pre export
Ing. Ján Madliak Kontakt:
Riaditeľ zahraničného obchodu Tel.: + 421 43 4003 115 E-mail: export@attack.sk
GSM: + 421 911 433 137Marketingové oddelenie
Ing. Alexander Slivka Kontakt:
Riaditeľ marketingu a komunikácie Tel.: + 421 43 4003 117 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: + 421 917 343 245 E-mail: marketing@attack.skNákupné oddelenie
Adam Janák Kontakt:
Riaditeľ nákupu a logistiky Tel.: + 421 43 4003 118 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: +421 949 113 233 E-mail: logista@attack.skTechnické oddelenie
Ing. Martin Zifčák Kontakt:
Riaditeľ technického úseku a vývoja Tel.: + 421 43 4003 111 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: + 421 915 812 745 E-mail: zifcak@attack.sk
Roman Blažek Kontakt:
Technická podpora Tel.: + 421 43 4003 131 E-mail: support@attack.sk
GSM: + 421 905 746 343Servisné oddelenie
Marián Hollý Kontakt:
Vedúci OTS Tel.: + 421 43 4003 104 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: +421 905 410 204 E-mail: servis@attack.sk
Anton Bakaľa Kontakt:
Servisný pracovník, technická pomoc Tel.: + 421 43 4003 121 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: +421 908 931 322 E-mail: bakalaanton@attack.sk
Erika Hesová Kontakt:
Objednávky náhradných dielov Tel.: + 421 43 4003 107 Fax: + 421 43 3241 129
GSM: +421 911 459 619 E-mail: hesova@attack.skVýrobné oddelenie
Fax: + 421 43 3241 129 E-mail: kotle@attack.skEkonomický úsek
Ing. Martina Kvašnicová Kontakt:
Prijaté faktúry, úhrady faktúr Tel.: + 421 43 4003 101 Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: ekonom@attack.sk
Katarína Budiská  Kontakt:
Prijaté faktúry, úhrady faktúr Tel.: + 421 43 4003 101 Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: ekonom2@attack.sk
Janka Janáková Kontakt:
Faktúry vydané tuzemsko, Personálny referent Tel.: + 421 43 4003 125 Fax: + 421 43 3241 129
E-mail: janakova@attack.skInternetové stránky spoločnosti ATTACK, s.r.o. sú pripravované s najväčšou pozornosťou, aj tak nemôže spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Spoločnost ATTACK, s.r.o. nenesie žiadné záruky za škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo používaním týchto internetových stránok.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo obsah svojich internetových stránok kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky a technické údaje k výrobkom sú len orientačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch.

Internetové stránky spoločnosti ATTACK, s.r.o. obsahují odkazy na iné internetové stránky. Spoločnosť ATTACK, s.r.o. nie je zodpovedná za systém ochrany týchto stránok a údaje na nich prezentované.

Akékoľvek publikovanie, preberanie, šírenie (či už z obsahu našej web stránky, reprodukcia tlačovín, fotiek, grafiky, súborov, záznamov a pod.)  je bezpísomného  súhlasu  ATTACK, s.r.o. zakázané a podlieha právnemu predpisu.

Navštívte našu facebookovú stránku a náš Blog

Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.