Splyňovací kotol na drevo - ATTACK DPX - Modelová rada 6000

Attack DPX modifikácieDPX Standard DPX Profi DPX Lambda

Splyňovací kotol ATTACK DPX z modelovej rady 6000 je moderný a inovatívny ekologický kotol vybavený vysoko účinným rúrovým výmenníkom. Svoje miesto si nájde pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov.

Automatická rozkurovacia klapka

Kotol ATTACK DPX je vybavený automatickou rozkurovacou klapkou, ktorá sa pri otvorení prikladacích dvierok otvorí a pri ich zatvorení sa automaticky uzavrie. Rozkurovacia klapka zabezpečuje priamy odťah spalín z nakladacej komory kotla do komína a zároveň slúži pre jednoduchšie rozkúrenie v kotle.

Attack DPX rozkurovacia klapka

Vysoká účinnosť a ekologické spaľovanie

Medzi veľké výhody kotla ATTACK DPX patrí vysoká účinnosť (až do 91%), nízka teplota spalín a vysoko efektívne spaľovanie. S inštaláciou kotla ATTACK DPX ušetríte na palive.
Spaľovanie v kotle ATTACK DPX prebieha presne riadenou technológiou splyňovania, ktorá vylepšuje účinnosť spaľovania dreva. Kotol ATTACK DPX LAMBDA dosahuje v najlepšej triede viac ako 25-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií v CO spalinách, než je povolený limit.

Zobrazený počet: 244896
Zoradiť podľa výkonu: výkon Zoradiť podľa objemu: výkon
Spôsob zobrazenia: S obrázkamiTabuľka s obrázkami
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.