ATTACK KZT PLUS
 Ukážka komplexného riešenia ATTACK Príklad inštalácie s kotlom ATTACK

ATTACK KZT PLUS

Efektivita
 • závesný plynový kondenzačný kotol
 • plynulá elektronická modulácia výkonu
 • inteligentná ekvitermická regulácia
 • mikroprocesorové riadenie
 • možnosť transformácie na plyn LPG
 • prehľadný digitálny displej
 • autodiagnostika
 • systém ovládania prípravy TÚV COMFORT/ECO
 • nerezový horák PREMIX
 • predzmiešavanie, ochrana proti zamrznutiu, ochrana proti zablokovaniu čerpadla
 • účinnosť až 109 %
 • patentovaný nerezový lamelový výmenník
 • inteligentná regulácia OpenTherm
 • Ekointegrovaný 50 l nerezový zásobník TÚV
 • bypass
 • expanzná nádrž TÚV – 2 l
 • variant LPG s nezmenenou cenou
Nástenný kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus s moderným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie.

ATTACK KZT Plus je kondenzačný kotol s hermetickou komorou určený na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody s vysokým stupňom účinnosti a veľmi nízkou hodnotou emisií, využívajúci zemný alebo skvapalnený plyn.Je vybavený mikroprocesorovým systémom riadenia.

Teleso kotla sa skladá z nerezového lamelového výmenníka, nerezového zmiešavacieho horáka vybaveného elektronickým zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa, z ventilátora s modulovanými otáčkami a z modulačného plynového ventilu. Teplá úžitková voda sa produkuje pomocou špeciálneho nerezového akumulačného vrstevného zásobníka.
Maximálny tepelný výkon ÚK 25 kW
Minimální tepelný výkon ÚT 5,8 kW
Maximálny tepelný výkon ÚK (50/30°C) / (80/60°C) 26,5 / 24,5 kW
Minimálny tepelný výkon ÚK (80/60°C) 5,7 kW
Tlak plynu napájania G20 20 mbar
Tlak plynu napájania G31 37 mbar
Trieda emisií NOx
Objem vody v kotle v ÚK 1,7 l
Objem TÚV 50 l
Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS
Prietok TÚV Δt 30°C 175 l/10 min
Prietok TÚV Δt 30°C 820 l/hod
Stupeň ochrany X5D IP
Elektrické napätie ~ 230 / 50 V / Hz
Elektrický príkon 100 W
Hmotnosť prázdneho kotla 56 kg
Rozmery (Š x V x H) 600 x 800 x 420 mm
Podobné produkty
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.