Kotły zgazowujące drewno DPX

Kotły zgazujące drewno ATACK DPX STANDARD, PROFI oraz LAMBDA zostały stworzone do ekonomicznego oraz ekologicznego ogrzewania domów jednorodzinnych, chatek, małych fabryk, zakładów oraz podobnych obiektów. Odpowiednim paliwem dla kotłów ATTACK DP jest suche drewno. Przy pełnym załadunku kotła istnieje możliwość palenia w systemie ciągłym uzupełniając paliwo co 8 do 12 godzin.

Up to 91% Efficient
Nowe kotły zgazujące drewno ATTACK DPX są wyposażone w bardziej wydajny wymienni ciepła. Spacjalne ruchome turbulatory umieszczone wewnątrz wymiennika służą do wyhamowania oraz zawirowania strumienia spalin poprzez kanały dymne. Umożliwia to większą wymianę ciepła poprzez wymiennik kotła.

Turbulatory umożliwiają jednocześnie łatwe czyszczenie wymiennika ciepła. W ten sposób osiąga on najwyższe parametry pracy - wysoką wydajność. Od strony technicznej nowy kocioł ATTACK DPX charakteryzują się wyższą sprawnością, niższą temperaturą spalin oraz wyższą efektywnością procesu spalania.

Ze społecznego punktu widzenia, kotły ATTACK DPX są urządzeniami przyjaznymi środowisku ze względu na „neutralność CO2" paliwa, jakim jest drewno. Biorąc pod uwagę szkodliwe emisje do atmosfery, przeciętna zawartość CO w spalinach w kotle DPX LAMBDA utrzymuje się poniżej poziomu 200 mg/m3 w odniesieniu 10% O2. Biorąc pod uwagę aktualną normę EN303-5, klasyfikującą kotły na paliwa stałe wg sprawności oraz wielkości emisji w poszczególne klasy kotły ATTACK DPX (wersja LAMBDA) osiągają 25 razy mniejszą koncentrację szkodliwego CO w strumieniu spalin w porównaniu do poziomu dopuszczonego przez normę!

Modyfikacje kotłów zgazowujące ATTACK DPX

Wood agasifying boiler "ATTACK DPX " is equipped with 3 types of regulation:
  • ATTACK DPX STANDARD

Kocioł zgazujący drewno ATTACK DPX Standard sterowany termostatem kotłowym oraz spalinowym.

DPX Profi

  • ATTACK DPX PROFI

Zgazujący kocioł "ATTACK DP Profi" jest sterowany przez elektroniczny regulator, przeznaczony do regulowania
pracy kotlów zgazujących drewno. Zaletą ATTACK DP w wersji Profi w stosunku do Standard jest wyższy komfort
obsługi oraz możliwość modulacji mocy kotła w celu osiągnięcia optymalnych parametrów spalania drewna.
Regulator jdokonuje stałego pomiaru temperatury wody w kotle a jej wartość wyświetla na ekranie nadzorując
równocześnie pracę wentylatora oraz pompy CO.


DPX Profi
  • ATTACK DPX LAMBDA

Kocioł zgazujący drewno „ATTACK DPX Lambda“ wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię do kontorlowania procesu spalania w celu osiągnięcia najlepszych z możliwych parametrów emisji oraz efektywności. Sterownik kotła w sposób automatyczny kontroluje ilość powietrza pierwotnego i wtórnego na podstawie zawartości tlenu w strumieniu spalin badanej przez sondę lambda oraz temperatury spalin. Wszystkie parametry pracy kotła są wyświetlane na dużym wyświetlaczu LCD. Parametry mogą być zmieniane z poziomu panelu sterowania kotłem. Ewentualne błędy lub ostrzeżenia są sygnalizowane za pomocą systemu diod LED.
Po wypaleniu się paliwa w kotle (stwierdzonym na podstawie temperatury spalin lub zawartości tlenu w spalinach), urządzenie zostaje automatycznie wyłączone. Wszystkie typy kotów ATTACK DPX mogą być doposażone w dodatkowy regulator kontrolujący zbiornik akumulacyjny, kolektory słoneczne lub inne źródła energii zgodnie z potrzebami Użytkownika.

DPX Profi

Ilość wyświetleń: 244896
Sortuj według mocy: výkon Sortuj według pojemności: výkon
Spozób wyświetlenia: S obrázkamiTabuľka s obrázkami
Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
ŚWIAT ATTACK