Nagrody

Spółka ATTACK, s.r.o. uzyskała cały szereg tytułów - od nagród honorowych po złote medale na wystawach w domu i za granicą, udzielane przez wieloosobową komisję wywodzącą się z kręgu fachowców.

Kotły zgazowujące "ATTACK® DP, DPX" uzyskały kilka cennych wyróżnień.

Nowy szereg kotłów zgazowujących ATTACK DPX posiadających ponadczasowy dizajn, które są, z uwagi na dzisiejszą sytuację energetyczną i ochronę środowiska naturalnego, z roku na rok bardziej dojrzałe pod względem technicznym.

Jedną z nowości był kocioł zgazowujący "ATTACK DPX LAMBDA", który na Targach Międzynarodowych MCE Mediolan 2010 uzyskał nagrodę za innowacyjność i wydajność. Z technicznego punktu widzenia chodzi o kocioł o dużej sprawności z niską temperaturą spalin i efektywnym procesem spalania.

Kocioł ATTACK DPX osiąga sprawność 90 %.

Po zainstalowaniu bardziej sprawnego kotła grupy ATTACK DPX nastąpi znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, które w porównaniu z kotłami z mniejszą sprawnością, opalanymi takim samym paliwem, zużywają mniej paliwa. Z ogólnonarodowego punktu widzenia chodzi o korzystne źródło pod względem ochrony środowiska naturalnego, ponieważ spala biomasę drzewną, która jest neutralnym paliwem (CO2).

Pod względem powstawania szkodliwych emisji podczas eksploatacji w wersji LAMBDA jest osiągana przeciętna wartość koncentracji CO w spalinach na poziomie 200 mg/m3 po przeliczeniu na 10 % tlen(O2).

Zgodnie z obowiązującą normą europejską EN303-5, która zawiera klasyfikację kotłów na paliwo stałe według sprawności i produkcji emisji do poszczególnych klas, kocioł ATTACK DPX (wersja LAMBDA) osiąga koncentrację szkodliwych emisji CO w spalinach na poziomie, który jest 25-cio krotnie niższy od dozwolonej granicy w najlepszej klasie według tej normy!

Kocioł na pellet "ATTACK® PELLET" uzyskał całkiem 3 złote medale i plakiety za dużą przystosowawczość i efektywne rozwiązanie temperowania w przypadku braku paliwa podstawowego, stało się tak na Targach Międzynarodowych CONECO-RACIOENERGIA- CLIMATHERM 2008 i 2009 w Bratysławie ZŁOTE PLAKIETY, a na Wystawie AQUATHERM NITRA 2009 ZŁOTY MEDAL.

                              DP golddpx gold

Bardzo cenne nagrody

AQUATHERM 2014

Rok 2014 - AQUATHERM NITRA - ZŁOTY MEDAL

Wyróżnienie za: Produkt ATTACK WOOD & PELLET

Grand Prix For Arch 2013

Grand Prix - FOR ARCH 2013 Targi Budowlane w Pradze

Wyróżnienie za: Produkt ATTACK DPX Lambda

Cena Mesta VrutkyCena miasto Vrutky 2013

Wyróżnienie za: Wkład w rozwój miasta i jego Vrútky doskonałej reprezentacji.

SHK Brno 2012

Rok 2012 - SHK BRNO - ZŁOTY MEDAL

Wyróżnienie za: Kocioł zgazowujący pellet drewniany ATTACK PELLET AUTOMATIC PLUS

Racioenergia 2011

Rok 2011 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZŁOTY MEDAL

Wyróżnienie za: Kocioł zgazowujący drewno do ogrzewania wody ATTCK DPX 25 PROFI

Ocenenie za splyňovací kotol

Rok 2010 - MCE MILANO - EFFICIENZA & INNOVACIONE

Wyróżnienie za: Kocioł zgazowujący drewno do ogrzewania wody ATTCK DPX LAMBDA
Ocenenie za teplovodný splyňovací kotol

Rok 2010 - AQUATHERM NITRA - NAGRODA HONOROWA

Wyróżnienie za: Kocioł zgazowujący drewno do ogrzewania wody ATTCK DP 25 PROFI

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2009 - AQUATHERM NITRA - ZŁOTY MEDAL

Wyróżnienie za: Kocioł zgazowujący pellet drewniany ATTACK PELLET 20

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2009 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Wyróżnienie za: Kocioł na pellet ATTACK PELLET 20

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2008 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Wyróżnienie za: Kocioł na pellet ATTACK PELLET 20

Ocenenie za drevosplyňujúci kotol

Rok 2006 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Wyróżnienie za: Kocioł zgazowujący drewno ATTACK DP PROFI

Ocenenie za kondenzačný plynový kotol

Rok 2005 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Wyróżnienie za: Kondensacyjny kocioł gazowy ATTACK KT

Ocenenie za plynový nástenný kotol

Rok 2003 - AQUATHERM NITRA - ZŁOTY MEDAL

Wyróżnienie za: Plynový nástenný kotol MAXIMUS RZT

Ocenenie za plynový závesný kotol

Rok 2000 - AQUATHERM NITRA - ZŁOTY MEDAL


Wyróżnienie za: Zawieszany kocioł gazowy ATTACK

Ocenenie za plynový závesný kotol

Rok 1999 - AQUATHERM NITRA - NAGRODA HONOROWA

Wyróżnienie za: Stacjonarny kocioł gazowy KLQ 25 kW


Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
ŚWIAT ATTACK