Ochrona srodowiska

Ochrana životného prostredia

Podchodzą Państwo poważnie w stosunku do środowiska naturalnego? Nasze kotły mają bardzo dobre użytkowe własności i wartości emisji

W całym łańcuchu wytwarzania dóbr - począwszy przetwarzaniem surowców, poprzez transport i produkcję, skończywszy na ogólnym odbiorze wtórnym i odzyskiem starych urządzeń grzewczych - obowiązuje: maksymalnie minimalizować obciążenie środowiska naturalnego.

Podstawowym celem i filozofią Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ATTACK, s.r.o. jest wytwarzanie produktów na wysokim poziomie, o najwyższej jakości, funkcjonalnych i nowoczesnych, które osiągają najwyższą sprawność spalania, mają przyjazną cenę i biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego.

Ekologické kotly

Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
ŚWIAT ATTACK