Sponzoring

ATTACK Sponzoring športu a kultúry

Angažujeme sa ako v oblasti športu tak aj v oblasti umenia a kultúry, vďaka ktorým ľahšie dosiahneme určitú cieľovú skupinu a tak ku nej môžeme dobre doručiť podnikateľské ciele a filozofie. Sponzorstvo športu a kultúry medzinárodne zviditeľňuje značku a prispieva tak k pozitívnemu imidžu firmy ATTACK, s.r.o.

Sponzoring ATTACK

Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.