Attack /

Zásobníky teplej vody sa používajú na uskladnenie vykúrenej teplej úžitkovej vody (TÚV) z kotla. Potreba TÚV závisí od jej využitia a odberu.

Je dôležité, aby zásobník TÚV poskytol dostatočné množstvo vody počas krátkeho časového obdobia. Napríklad pri štvorčlennej rodine, ktorej členovia sa sprchujú vždy večer, je potrebný objem okolo 160 litrov (keď počítame priemernú spotrebu vody na jedno sprchovanie 40 l), aby nebolo nutné čakať na další ohrev vody. Podobne v hoteloch alebo budovách s viacerými odbernými miestami TÚV.
PALIVO
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.